• Hurbanovo nám. 19/45, 972 01 Bojnice
  • 0911 280 995
  • cems@cems.sk
Certifikácia
Certifikačná spoločnosť CeMS sídliaca v Bojniciach poskytuje certifikáciu systémov manažérstva podľa noriem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001 a ISO 50001
Viac informácií
Školenia
Certifikačný orgán CeMS organizuje akreditované školenia interných audítorov, manažérov kvality, projektových manažérov a iné školenia.
Viac informácií
Revízia ISO 9001:2015
Nechajte Vašu organizáciu certifikovať u nás a my Vám zabezpečíme BEZPLATNE prípravu Vášho systému manažérstva kvality na prechod podľa požiadaviek normy ISO 9001:2015.
Viac informácií