• Hurbanovo nám. 19/45, 972 01 Bojnice
 • 0911 280 995
 • cems@cems.sk
10 hlavných dôvodov na neudelenie certifikátu ISO 9001
storm
23 mája 2017 - 13:27, by , in Audity, Blog, Certifikácia, ISO 9001, Normy, Comments off

Certifikačný audit je zameraný na kontrolu plnenia požiadaviek normy ISO 9001.  Aby organizácia mohla byť certifikovaná musí mať zavedený plne funkčný systém manažérstva kvality.  Základná požiadavka normy ISO 9001 je zaviesť, zdokumentovať, uplatňovať a udržiavať systém manažérstva kvality a neustále ho zlepšovať.

 

Prinášame 10 hlavných nedostatkov, pri výskyte ktorých nemôže byť organizácia certifikovaná podľa normy ISO 9001:

 

 1. Výrobné činnosti, kontroly a skúšky sa vykonávajú bez písomných inštrukcií a potrebných informácií.
 2. Pracovníci nedodržiavajú stanovené príkazy a postupy.
 3. Na výkresoch a dokumentácií sa vykonávajú neautorizované a neevidované zmeny.
 4. Zmenové riadenie nezabezpečuje stiahnutie starej a neplatnej dokumentácie.
 5. Nedostatočné nápravné opatrenia voči dodávateľom nekvalitných materiálov.
 6. Systém nápravných opatrení nie je podporovaný vrcholovým vedením.
 7. Kontrolné a skúšobné prístroje a meradlá nepodliehajú systému sťahovania z obehu, alebo sú sťahované neskoro.
 8. V skladoch aj medziskladoch sa nachádza neidentifikovateľný materiál, bez ochrany, nevyhovujúci po záručnej dobe a skorodovaný.
 9. Oprava alebo prepracovanie výrobkov sa nerobí na základe postupov alebo inštrukcií.
 10. Nesprávne používanie štatistických metód.

 

V prípade, ak sa vyskytnú vyššie uvedené nedostatky, organizácia dostane čas na ich odstránenie.  Po ich odstránení musí certifikačná spoločnosť preveriť na mieste odstránenie nedostatkov zistených počas auditu.

 

Systém manažérstva kvality pomáha dosahovať dlhodobú prosperitu pre organizácie, len ak je zavedený správne. V prípade, ak potrebujete zaviesť, certifikovať alebo len poradiť s Vaším systémom manažérstva kvality neváhajte nás kontaktovať.

 

Bližšie informácie o systéme manažérstva kvality nájdete TU.

 

PODOBNÉ ČLÁNKY:

Revízia normy ISO 9001:2015

Riziká a chyby pri implementácií systému manažérstva

Ako zaviesť systém manažérstva do organizácie?

Aký je postup pre získanie certifikátu

NOVINKY z oblasti systémov manažérstva