• Hurbanovo nám. 19/45, 972 01 Bojnice
 • 0911 280 995
 • cems@cems.sk
Akreditácia

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky rozhodlo udeliť akreditáciu vzdelávacím programom:

 

 • Auditovanie systémov manažérstva
 • Manažér kvality
 • Projektové riadenie
 • Personálny manažment

Vzdelávací program Auditovanie systémov manažérstva je zameraný na vyškolenie interných audítorov. Vzdelávací program je rozdelený do modulov, ktoré je možné v prípade potreby absolvovať aj samostatne:

 • Modul – Interný audítor systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001
 • Modul – Interný audítor systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001
 • Modul – Interný audítor systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy OHSAS 18001

 

Vzdelávací program Manažér kvality je zameraný na získanie kvalifikácie pre výkon pracovnej funkcie Manažéra kvality v organizáciách. Vzdelávací program je rozdelený do modulov, ktoré je možné v prípade potreby absolvovať aj samostatne:

 • Modul – Základy systémov manažérstva kvality
 • Modul – Opis a dokumentácia procesov organizácie
 • Modul – Postup implementácie systému manažérstva kvality v organizáciách
 • Modul – Štatistické metódy a manažérske nástroje pre zlepšovanie
 • Modul – Plánovanie a riadenie v systémoch manažérstva kvality
 • Modul – Metrológia

 

Vzdelávací program Projektové riadenie je zameraný na získanie kvalifikácie pre výkon pracovnej funkcie Projektového manažéra v organizáciách. Vzdelávací program je rozdelený do modulov, ktoré je možné v prípade potreby absolvovať aj samostatne:

 • Modul – Základy projektového riadenia
 • Modul – Príprava a plánovanie projektov
 • Modul – Riadenie projektov
 • Modul – Zostavenie a riadenie projektového tímu
 • Modul – Manažment rizík

 

Vzdelávací program Personálny manažment je zameraný na získanie kvalifikácie pre výkon pracovnej funkcie personálneho manažéra a iné pozície v oblasti HR. Vzdelávací program je rozdelený do modulov, ktoré je možné v prípade potreby absolvovať aj samostatne:

 • Modul – Základy personálneho manažmentu
 • Modul – Nábor, vzdelávanie a príprava adaptačného procesu zamestnancov
 • Modul – Tvorba procesov v manažmente ľudských zdrojov

 

Naše certifikáty :

akreditaciaMK2   

akreditacia-projektove-riadeniepersonalny manazment - akreditacia