• Hurbanovo nám. 19/45, 972 01 Bojnice
  • 0911 280 995
  • cems@cems.sk
BOZP

Komplexné služby v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti práce

 

Spoločnosť CeMS, s.r.o. je nezávislý certifikačný orgán, ktorý vykonáva certifikáciu systémov manažérstva v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V prípade, ak nastanú nezhody v zákonných požiadavkách vieme odporučiť zákazníkom organizácie, ktoré zabezpečia odstránenie vzniknutých nezhôd.

 

Komplexné služby v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti práce zabezpečujeme v spolupráci s organizáciou GAJOS, s.r.o.

V spolupráci s ogranizáciou GAJOS, s.r.o. bol navrhnutý a vyvinutý informačný systém na správu a riadenie dokumentácie z oblasti BOZP, PO, životného prostredia, pracovnej zdravotnej služby, systémov manažérstva.

 

Viac informácií o informačnom systéme nájdete na: www.gmspider.sk