• Hurbanovo nám. 19/45, 972 01 Bojnice
  • 0911 280 995
  • cems@cems.sk
Kategória: Audity
Audity
storm
23 mája 2017 - 13:27, by , in Audity, Blog, Certifikácia, ISO 9001, Normy, Comments off
Certifikačný audit je zameraný na kontrolu plnenia požiadaviek normy ISO 9001.  Aby organizácia mohla byť certifikovaná musí mať zavedený plne funkčný systém manažérstva kvality.  Základná požiadavka normy ISO 9001 je zaviesť, zdokumentovať, uplatňovať a udržiavať systém manažérstva kvality a neustále ho zlepšovať.   Prinášame 10 hlavných nedostatkov, pri výskyte ktorých nemôže byť organizácia certifikovaná podľa normy ISO...
13 apríla 2015 - 9:30, by , in Audity, Normy, Comments off
Interný audit je jedným z hlavných nástrojov, ktoré sledujú funkčnosť systému manažérstva. Na to aby správne fungoval je potrebné mať ho pod kontrolou. Interný audit pomáha k tomu aby sa systém manažérstva nestal iba nepružným byrokratickým systémom. V takomto prípade predstavuje pre firmu iba formalizmus a zbytočnú časovú a finančnú záťaž. Predpokladom pre vykonanie úspešného...

NOVINKY z oblasti systémov manažérstva