• Hurbanovo nám. 19/45, 972 01 Bojnice
  • 0911 280 995
  • cems@cems.sk
Kategória: Normy
NormyPage 2
sunset-3-1366589-1280x960-2zhnw3sox393yo2rqpe4n4
28 apríla 2015 - 17:40, by , in ISO 9001, Normy, Comments off
Každých 5 rokov prebieha preskúmanie noriem ISO. Po preskúmaní normy buď ostanú bez zmeny, niektoré sa úplne zrušia a iné sa začnú upravovať, čaká ich tzv. revízia. Posledná revízia normy ISO 9001 prebehla v roku 2008. Aké povinnosti a zmeny prináša norma ISO 9001:2015? V čom nám pomôže a kto stojí za revíziou normy? Kto pripravuje revíziu: Jedná sa o komisiu...
bridge-trusses-1144214-1280x960-2zhnu1abxl6fxwfsc0raww
13 apríla 2015 - 10:14, by , in Normy, Comments off
Harmonizované normy STN EN 1090 sú stanovené európskymi organizáciami pre normalizáciu,  v ktorých  sa stanovujú metódy a kritériá posudzovania parametrov a podstatných vlastností stavebných výrobkov. V zmysle legislatívnych predpisov  sa ustanovujú podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh alebo sprístupnenia stavebných výrobkov na trhu, a to prostredníctvom stanovenia harmonizovaných pravidiel týkajúcich sa spôsobu vyjadrenia parametrov podstatných vlastností stavebných...
13 apríla 2015 - 9:30, by , in Audity, Normy, Comments off
Interný audit je jedným z hlavných nástrojov, ktoré sledujú funkčnosť systému manažérstva. Na to aby správne fungoval je potrebné mať ho pod kontrolou. Interný audit pomáha k tomu aby sa systém manažérstva nestal iba nepružným byrokratickým systémom. V takomto prípade predstavuje pre firmu iba formalizmus a zbytočnú časovú a finančnú záťaž. Predpokladom pre vykonanie úspešného...

NOVINKY z oblasti systémov manažérstva