• Hurbanovo nám. 19/45, 972 01 Bojnice
  • 0911 280 995
  • cems@cems.sk
Kategória: Soft skills
Soft skills
Aktivne pocuvanie
2 februára 2017 - 16:38, by , in Blog, Komunikácia, Soft skills, Comments off
Ľudia sú schopní zapamätať si od 25% do 50% toho, čo počujú (zdroj: Keld Jensen The Trust Factor: Negotiating in SMARTnership). To znamená že minimálne polovica toho, čo poviete svojím zamestnancom, nadriadenému alebo partnerovi sa vytratí do neznáma. Čo ak to bola presne tá dôležitá časť? Správnym aktívnym počúvaním dokáže človek zachrániť nejedno priateľstvo, manželstvo alebo...
Business people using laptop  and Financial charts  at meeting office
26 januára 2017 - 12:38, by , in Blog, Leadership, Soft skills, Comments off
Každý manažér z času na čas kladie niekoľko otázok, na ktoré nepozná odpoveď a ktoré sú kľúčové k pokroku organizácie:   Ako zefektívniť prácu svojho tímu? Ako zvládnuť zložité situácie a prispôsobiť im svoj štýl vedenia? Ako vytvoriť pokojnú atmosféru v tíme?   Takýchto otázok je oveľa viac a nejeden manažér sa v nich môže strácať. Vedenie ľudí a delegácia povinností je...

NOVINKY z oblasti systémov manažérstva