• Hurbanovo nám. 19/45, 972 01 Bojnice
  • 0911 280 995
  • cems@cems.sk
Enviromentálne systémy manažérstva
nove2
Certifikácia systémov environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14 001

Norma ISO 14 001 špecifikuje požiadavky na systém environmentálneho manažérstva v organizáciách. Systém environmentálneho manažérstva slúži na riadenie a usmerňovanie organizácie s ohľadom na kvalitu životného prostredia. Základná požiadavka normy ISO 14 001 je zaviesť, zdokumentovať, uplatňovať a udržiavať systém environmentálneho manažérstva a zaviesť neustále zlepšovanie systému.

Cieľom certifikácie je deklarovať:

  • Preverenie plnenia požiadaviek medzinárodnej normy ISO 14001.
  • Zavedenie systémového prístupu organizácie k životnému prostrediu.
  • Zavedenie systému neustáleho zlepšovania v oblasti životného prostredia.

Úžitok pre zákazníka

Zavedenie a certifikácia systému environmentálneho manažérstva pomáha vytvárať podmienky na zlepšovanie životného prostredia pre našich zákazníkov v nasledovných oblastiach:

tabulka_navrh Envi

Pridaná hodnota pre Vás

  • Objektívne zhodnotenie súčasného stavu systému manažérstva v oblasti životného prostredia.
  • Rozšírenie obchodných možností a zvýšenie dôveryhodnosti.
  • Zavedenie trvalého zlepšovania.
  • Odstránenie nedostatkov v oblasti životného prostredia.
  • Správne nastavenie systému environmentálneho manažérstva.
certifikaty vzor 14001

Certifikát ISO 14001

ISO-14001_znak

Certifikačná známka ISO 14001

14001