• Hurbanovo nám. 19/45, 972 01 Bojnice
  • 0911 280 995
  • cems@cems.sk
Hodnotenie školení a kurzov

skolenia

 

Náš program výcvikových kurzov a školení je zostavený ako odpoveď na potreby organizácií zabezpečiť kvalitu procesov a jednotlivých produktov. Kurzy a školenia sú pripravené na základe odborných skúseností našich lektorov, ktorí sú dennodenne konfrontovaní s praxou.

 

Trvalo hodnotíme a zlepšujeme všetky úrovne školení a kurzov. Aktuálne výsledky hodnotenia školení a kurzov od roku 2012 do 2017: