• Hurbanovo nám. 19/45, 972 01 Bojnice
  • 0911 280 995
  • cems@cems.sk
Implementácia systémov manažérstva
produkty

 

Implementácia systémov manažérstva

 

Spoločnosť CeMS, s.r.o. je nezávislý certifikačný orgán, ktorý nevykonáva implementáciu systémov manažérstva. Z tohto dôvodu CeMS, s.r.o. spolupracuje s konzultačnými spoločnosťami, ktoré sa špecializujú na implementáciu nasledovných manažérskych systémov:

 

Systémy manažérstva kvality 

  • Poradenstvo pri zavádzaní systémov manažérstva kvality v organizáciách podľa ISO 9001 alebo ISO/TS 16 949 (IATF 16949)

 

Environmentálne systémy manažérstva

  • Poradenstvo pri zavádzaní environmentálnych systémov manažérstva podľa ISO 14 001

 

Systémy manažérstva v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

  • Poradenstvo pri zavádzaní systémov manažérstva v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa OHSAS 18001

 

Systémy energetického manažérstva

  • Poradenstvo pri zavádzaní systémov manažérstva energií v organizáciách podľa  ISO 50001

 

Systémy manažérstva informačnej bezpečnosti

  • Poradenstvo pri zavádzaní systémov manažérstva informačnej bezpečnosti v podľa ISO/IEC 27001

 

V prípade záujmu o implementáciu systému manažérstva Vám CeMS, s.r.o. vie odporučiť konzultačnú organizáciu presne podľa Vašich požiadaviek.

 

Kontaktujte:

Ing. Ľubomír Kubinec, 0911 280 995, cems@cems.sk

Ing. Denis Barborík, 0903 515 662, cems@cems.sk