• Hurbanovo nám. 19/45, 972 01 Bojnice
  • 0911 280 995
  • cems@cems.sk
Informačná bezpečnosť
banner5
Certifikácia systémov informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001

Norma ISO/IEC 27001 špecifikuje požiadavky na zostavenie, implementáciu, prevádzku, monitorovanie, preskúmanie a zlepšovanie systému manažérstva informačnej bezpečnosti. Cieľom normy je systematicky zabezpečiť aby nedošlo k narušeniu informačnej bezpečnosti organizácie a zamedziť tak vážnym finančným škodám alebo prípadným ťažkostiam straty dôvery organizácie.

Cieľom certifikácie je deklarovať:

  • Plnenie požiadaviek medzinárodnej normy ISO/IEC 27001.
  • Zavedenie systematického prístupu v oblasti bezpečnosti informácií v organizácií.
  • Zvýšenie bezpečnosti informácií a zamedzenie možným rizikám úniku informácií.

Úžitok pre zákazníka

Zavedenie a certifikácia systému manažérstva informačnej bezpečnosti vytvára predpoklady pre zlepšenie podmienok v nasledovných oblastiach:

tabulka_Inf.

Pridaná hodnota pre Vás

  • Oboznámenie vedenia o plnení požiadaviek normy a stave manažérstva bezpečnosti informácií.
  • Zistenie rizík a slabých miest v oblasti bezpečnosti informácií.
  • Rozšírenie obchodných možností a zvýšenie dôveryhodnosti.
  • Zavedenie trvalého zlepšovania v oblasti bezpečnosti informácií.
  • Zameriavame sa na pridávanie konkrétnej ekonomickej hodnoty pre našich zákazníkov.
certifikaty vzor 27001

Certifikát ISO/IEC 27001

27001_nalepka

Certifikačná známka ISO/IEC 27001

9001