• Hurbanovo nám. 19/45, 972 01 Bojnice
 • 0911 280 995
 • cems@cems.sk
Interný audítor: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Auditovanie systémov manažérstva – interný audítor (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001)

 

Dĺžka trvania: 1 – 3 dni podľa Vašej požiadavky

 • Interný audítor systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015
 • Interný audítor systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2015
 • Interný audítor systému manažérstva BOZP podľa normy OHSAS 18001

 

skolenia

 

Akreditované školenie Neakreditované školenie Preškolenie IA
IA ISO 9001 24 hodín 16 hodín 8 hodín
IA ISO 14001 24 hodín 16 hodín 8 hodín
IA OHSAS 18001 24 hodín 16 hodín 8 hodín

 

Cieľ školenia:

Pripraviť  interných audítorov na vykonávanie interných auditov v organizáciách, oboznámiť podrobne účastníkov kurzu o normách ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001 a ISO 19011. Priblížiť techniku interných auditov v organizáciách a poukázať na problémy, s ktorými sa stretávajú interní audítori v praxi a možnosti riešenia.

 

Obsah školenia:

 • Úvod do systémov manažérstva
 • Metódy využívané v systémoch manažérstva
 • Požiadavky normy ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / OHSAS 18001
 • Porovnanie nových noriem, zmeny a ich auditovanie
 • Požiadavky normy EN ISO 19011 a návod na auditovanie
 • Úloha a rola interného audítora
 • Psychologické aspekty auditu a komunikácia
 • Výklad postupu vykonania interného auditu
 • Príprava auditu, simulovaný audit, správa z auditu
 • Riešenie konkrétnych modelových situácií a praktických príkladov
 • Vykonanie záverečného testu, vyhodnotenie testu

 

Pre bližšie informácie o kurze prosím kontaktujte:

Ing. Adrián Kubinec, 0911 280 995, cems@cems.sk

Ing. Denis Barborík, 0903 515 662, cems@cems.sk

 

Aktuálna ponuka otvorených kurzov