• Hurbanovo nám. 19/45, 972 01 Bojnice
  • 0911 280 995
  • cems@cems.sk
Komunikácia a osobnostný rozvoj I

KOMUNIKÁCIA A OSOBNOSTNÝ ROZVOJ I – Úspešná komunikácia, riešenie konfliktov, asertivita a emocionálna inteligencia

Dĺžka trvania: 2 dni ( po 8 hod.)

 

komunikacia-a-os-rozvoj-i_skuska

Účel kurzu:    

V tomto kurze si podrobne rozoberieme našu dennú komunikáciu, povieme si niečo o šumoch, ktoré spôsobujú to, že sme sa neporozumeli. Povieme si o komunikačných “ušiach” a o tom, ako kvalitne komunikovať naše potreby a presvedčenia. Rozoberieme si tému konflikt a budeme odkrývať jeho podstatu tak, aby sme mu mohli v čo najväčšej miere predchádzať. Objasníme si pojem asertivita a jej implementovanie do každodenného pracovného života. Poslednou témou bude emočná inteligencia ako dôležitý faktor nášho úspechu  v 21.storočí a ako môžeme túto emocionálnu inteligenciu trénovať.

Obsah kurzu:

  • Verbálna a neverbálna komunikácia – význam a zámer slov, spôsob vyjadrovania sa pri rozličných situáciách, čítanie a používanie neverbálnej komunikácie
  • Riešenie komunikačných situácií – ako komunikovať v rozličných situáciách z pozície podriadeného alebo nadriadeného pracovníka, práca s faktami a domnienkami
  • Aktívne počúvanie – sústredenie sa na komunikáciu a pochopenie druhej strany, čítanie neverbálneho prejavu, zameranie sa na príčiny
  • Riešenie konfliktov – typy a zdroje konfliktov, etapy vývoja konfliktu, dôsledky neriešených konfliktov, emocionálne prvky konfliktov, ako rozvíjať svoje schopnosti riešenia problémov, identifikácia potenciálnych konfliktov a preventívne opatrenia
  • Asertivita – využitie asertivity pri riešení problémov, tlmenie hnevu, techniky otvorených dverí a selektívneho ignorovania, kritika v asertivite
  • Emocionálna inteligencia – sebauvedomenie, sebaovládanie, sebamotivácia, empatia a sociálne zručnosti, kontexty emocionálnej inteligencie a príklady

Harmonogram kurzu:

Program Začiatok Koniec
Registrácia 7:45 8:00
Program 8:00 12:00
Obed 12:00 13:00
Program 13:00 16:00
Ukončenie 16:00 -

Cena kurzu:

Základná cena kurzu je 350€ bez DPH (420€ s DPH)/ osoba. V cene sú zahrnuté náklady na lektora, školiaci materiál, občerstvenie, 2x obed.

Platba:

Bankovým prevodom na účet spoločnosti CeMS, s.r.o.

IBAN:                                      SK03 1100 0000 0026 2505 0728

SWIFT:                                    TATRSKBX

Variabilný symbol:                 IČO firmy alebo rodné číslo

Správa pre prijímateľa:          meno a priezvisko

Pred vykonaním platby Vás poprosíme o vyplnenie a zaslanie záväznej prihlášky na kurz na  e-mailovú adresu cems@cems.sk a obratom Vám pošleme faktúru.

 

Všeobecné podmienky:

V prípade potvrdenia menej ako 3 účastníkov si vyhradzujeme právo po vzájomnej dohode na zrušenie alebo zmenu termínu kurzu, poplatok za kurz vraciame v plnej výške.

Vyhradzujeme si právo zmeniť termín kurzu v prípade neočakávaných udalostí. O zmene termínu sme povinní informovať Vás minimálne 24 hodín pred začiatkom kurzu.

V prípade úplného zrušenia kurzu všetkým účastníkom vraciame uskutočnené platby v plnej výške do 5 pracovných dní.

V prípade neúčasti účastníka je možnosť náhrady termínu za nový s doplatkom 30% z ceny kurzu alebo vrátenie 50% uskutočnenej platby.

 

PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE

 

Aktuálna ponuka otvorených kurzov