• Hurbanovo nám. 19/45, 972 01 Bojnice
  • 0911 280 995
  • cems@cems.sk
O nás

O spoločnosti CeMS

Naša vízia

Pozdvihnúť proces certifikácie na úroveň pomoci zákazníkom kladením dôrazu na kvalitu, detaily, jednoduchosť a komplexnosť pri dodržaní požiadaviek noriem. Službu v tejto podobe poskytujeme pre všetky typy zákazníkov s medzinárodným pôsobením. Postupne budujeme dobré meno a silnú, kvalitnú značku spoločnosti CeMS, s.r.o..

Filozofia spoločnosti

Sme dlhodobými partnermi pre našich zákazníkov, ktorým vykonávaním auditov poskytujeme reálny obraz o stave spoločnosti a plnení požiadaviek príslušných noriem ako podklad pre jej udržateľný pokrok a neustále zlepšovanie.

Pri certifikačných postupoch dodržiavame zásady:

Kompetentnosť a zodpovednosť pracovníkov

Bezpečnosť informácií a zachovanie dôvernosti

Nestrannosť

Pridaná hodnota

Pridaná hodnota, ktorú prinášame pre Vás/
Prečo certifikácia práve od spoločnosti CeMS, s.r.o.

Vizualizácia výstupov.

Zameranie sa na hodnoty, ktoré majú reálny prínos pre spoločnosť.

Audítormi sú ľudia s dlhoročnou praxou.

Nízke prevádzkové náklady.

Možnosť porovnávania v čase.

Objektívne zhodnotenie súčasného stavu.

Komplexná starostlivosť.

Zameriavame sa na pridávanie konkrétnej ekonomickej hodnoty
pre našich zákazníkov.