• Hurbanovo nám. 19/45, 972 01 Bojnice
  • 0911 280 995
  • cems@cems.sk
Otvorené školenia
skolenia

Otvorené školenia

Naším cieľom je robiť efektívne kurzy na vysokej úrovni a zároveň zabezpečiť maximálny komfort pre účastníkov kurzov.  Navyše:

  • Naši lektori majú dlhoročné skúsenosti s auditovaním a implementovaním systémov manažérstva v praxi.
  • Lektori sú držiteľmi medzinárodne uznávaných certifikátov na vykonávanie školení.
  • Kurzy sú orientované na reálne problémy, ktoré vznikajú pri každodennej činnosti v podnikoch.
  • Počas kurzov riešime prípadové štúdie a interaktívne zapájame účastníkov.
  • V cenách kurzov poskytujeme stravovanienadštandardné služby u našich partnerov.
  • Úspešne sme vyškolili viac ako 3000 účastníkov.

 

Aktuálna ponuka otvorených školení:

 

Systémy manažérstva:

Dátum Mesto Názov Cena bez DPH
19.09. a 22.09.2017 Trnava Interný audítor OHSAS 18001 140 €
20.09. a 22.09.2017 Trnava Interný audítor ISO 14001:2015 140 €
21.09. - 22.09.2017 Trnava Interný audítor ISO 9001:2015 140 €
05.10. - 06.10.2017 a 12.10. - 13.10.2017 Trnava Manažér kvality pre pokročilých 520 €
17.10. a 20.10.2017 Trnava Interný audítor OHSAS 18001 140 €
18.10. a 20.10.2017 Trnava Interný audítor ISO 14001:2015 140 €
18.10.-20.10.2017 Bojnice Interný audítor ISO/TS 16949 (IATF 16949) 350 €
18.10.-20.10.2017 Trnava Interný audítor ISO/TS 16949 (IATF 16949) 350 €
19.10. - 20.10.2017 Trnava Interný audítor ISO 9001:2015 140 €
26.10.-27.10.2017 Trnava Interný audítor ISO/IEC 27001 280 €
23.11. -24.11.2017 Trnava Interný audítor ISO 9001:2015 140 €

Riadenie procesov:

 

Štatistické metódy:

Dátum Mesto Názov Cena bez DPH
09.11. – 10.11.2017 a 30.11. – 01.12.2017 Trnava Six Sigma tréning 520 €
07.12. – 08.12.2017 Trnava Základy SPC - Štatistické metódy riadenia procesov 290 €
14.12. 15.12.2017 Trnava SPC II - Riešenie problémov SPC 290 €

 

Životné prostredie:

Dátum Mesto Názov Cena bez DPH
05.10. - 06.10.2017 Trnava Manažment chemických rizík a implementácia REACH v praxi 290 €
26.10. – 27.10.2017 Trnava Praktické uplatňovanie environmentálnej legislatívy vo výrobných podnikoch 290 €

Kurzy z oblasti soft – skills:

 

Leadership:

Dátum Mesto Názov Cena bez DPH
21.-22-09.2017 Bratislava LEADERSHIP I – Analýza osobnosti lídra 390 €
19.-20.10.2017 Bratislava LEADERSHIP II – Vedenie a práca s tímom 390 €
15.-16.11.2017 Bratislava LEADERSHIP III – Vnútorná motivácia a výzvy lídra 390 €
14.-15.12.2017 Bratislava LEADERSHIP IV – Prechod z dobrého ku skvelému 390 €

Komunikácia a osobnostný rozvoj:

Management a personalistika:

 

Predajné zručnosti:

Pre bližšie informácie o kurze prosím kliknite na daný kurz alebo kontaktujte:

Ing. Adrián Kubinec, 0911 280 995, cems@cems.sk

Ing. Denis Barborík, 0903 515 662, cems@cems.sk