• Hurbanovo nám. 19/45, 972 01 Bojnice
  • 0911 280 995
  • cems@cems.sk
Otvorené školenia
skolenia

Otvorené školenia

Naším cieľom je robiť efektívne kurzy na vysokej úrovni a zároveň zabezpečiť maximálny komfort pre účastníkov kurzov.  Navyše:

  • Naši lektori majú dlhoročné skúsenosti s auditovaním a implementovaním systémov manažérstva v praxi.
  • Lektori sú držiteľmi medzinárodne uznávaných certifikátov na vykonávanie školení.
  • Kurzy sú orientované na reálne problémy, ktoré vznikajú pri každodennej činnosti v podnikoch.
  • Počas kurzov riešime prípadové štúdie a interaktívne zapájame účastníkov.
  • V cenách kurzov poskytujeme stravovanienadštandardné služby u našich partnerov.
  • Úspešne sme vyškolili viac ako 3000 účastníkov.

 

Aktuálna ponuka otvorených školení:

 

Systémy manažérstva:

Dátum Mesto Názov Cena bez DPH
24.1. - 26.1.2018 Trnava Interný audítor IATF 16949 350 €
30.1. a 2.2.2018 Trnava Interný audítor OHSAS 18001 140 €
31.1. a 2.2.2018 Trnava Interný audítor ISO 14001:2015 140 €
1.2. - 2.2.2018 Trnava Interný audítor ISO 9001:2015 140 €

Riadenie procesov:

Dátum Mesto Názov Cena bez DPH
30.11. - 01.12.2017 Trnava MSA – Analýza systému merania 290 €
05.12.2017 Trnava Proces schvaľovania výrobných dielov / PPAP 180 €
06.12.2017 Trnava Pokročilé plánovanie kvality produktu APQP / Kontrolné plány & Projektový manažment 180 €

 

Štatistické metódy:

Dátum Mesto Názov Cena bez DPH
07.12. – 08.12.2017 Trnava Základy SPC - Štatistické metódy riadenia procesov 290 €
14.12. 15.12.2017 Trnava SPC II - Riešenie problémov SPC 290 €

 

Životné prostredie:

Dátum Mesto Názov Cena bez DPH
29.11. - 30.11.2017 Trnava Praktické uplatňovanie environmentálnej legislatívy vo výrobných podnikoch 290 €
14.12. - 15.12.2017 Trnava Manažment chemických rizík a implementácia REACH v praxi 290 €

Kurzy z oblasti soft – skills:

 

Leadership:

Dátum Mesto Názov Cena bez DPH
14.-15.12.2017 Bratislava LEADERSHIP IV – Prechod z dobrého ku skvelému 390 €

Komunikácia a osobnostný rozvoj:

Dátum Mesto Názov Cena bez DPH

Management a personalistika:

Dátum Mesto Názov Cena bez DPH
30.11. - 01.12.2017 Bratislava Recruiting – Headhunting – Assessment 350 €
30.11. - 01.12.2017 Bratislava MANAGEMENT III – Vedenie tímov, manažérska komunikácia, facilitačné schopnosti a hodnotiaci rozhovor 350 €
12.12.2017 Bratislava Riadenie podľa cieľov (MBO) a riadenie projektov 220 €

 

Predajné zručnosti:

Pre bližšie informácie o kurze prosím kliknite na daný kurz alebo kontaktujte:

Ing. Adrián Kubinec, 0911 280 995, cems@cems.sk

Ing. Denis Barborík, 0903 515 662, cems@cems.sk