• Hurbanovo nám. 19/45, 972 01 Bojnice
  • 0911 280 995
  • cems@cems.sk
Partneri
produkty

 

Implementácia systémov manažérstva

 

Spoločnosť CeMS, s.r.o. je nezávislý certifikačný orgán, ktorý nevykonáva implementáciu systémov manažérstva. Z tohto dôvodu CeMS, s.r.o. spolupracuje s konzultačnými spoločnosťami, ktoré sa špecializujú na implementáciu nasledovných manažérskych systémov.

Viac informácií nájdete tu

Procesy a inžinierstvo

Spoločnosť CeMS, s.r.o. okrem školení na procesné riadenie a štatistické metódy môže svojim zákazníkom zabezpečiť aj následnú implementáciu jednotlivých metód do praxe v spolupráci s konzultačnými organizáciami.

Viac informácií nájdete tu

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Spoločnosť CeMS, s.r.o. je nezávislý certifikačný orgán, ktorý vykonáva certifikáciu systémov manažérstva v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V prípade, ak nastanú nezhody v zákonných požiadavkách vieme odporučiť zákazníkom organizácie, ktoré zabezpečia odstránenie vzniknutých nezhôd.

Viac informácií nájdete tu