• Hurbanovo nám. 19/45, 972 01 Bojnice
 • 0911 280 995
 • cems@cems.sk
Procesy a inžinierstvo

produkty

Procesy a inžinierstvo

 

Spoločnosť CeMS, s.r.o. okrem školení na procesné riadenie a štatistické metódy môže svojim zákazníkom zabezpečiť aj následnú implementáciu jednotlivých metód do praxe v spolupráci s konzultačnými organizáciami.

 

Zavedenie procesného modelu:

 • Vytvorenie procesného modelu riadenia podľa potrieb organizácie
 • Zavedenie procesného modelu v organizácii
 • Mapy procesov (výrobných, technologických aj administratívnych)
 • Popis procesov a výber ukazovateľov
 • Parametrizácia procesov
 • Definovanie a tvorba matíc
 • Popis interakcií a rozhraní
 • Zavedenie systému monitorovania
 • Zavedenie a sledovanie efektívnosti
 • Hodnotenie účinnosti

 

Konzultácie v oblasti priemyselného inžinierstva:

 • Praktické aplikácie metód
 • Zavádzanie požadovaných nástrojov
 • Štandardizácia činností
 • Monitoring (kapacity, straty, výkonnosť …)
 • Mapovanie toku a neustále zlepšovanie (CPI)
 • Programy riadenia interných nákladov a strát
 • TOC
 • Lean manažment
 • Výrobný systém

 

V prípade záujmu o konzultácie v oblasti procesného riadenia a priemyselného inžinierstva Vám CeMS, s.r.o. vie odporučiť konzultačnú organizáciu presne podľa Vašich požiadaviek.

Kontaktujte:

Ing. Ľubomír Kubinec, 0911 280 995, cems@cems.sk

Ing. Denis Barborík, 0903 515 662, cems@cems.sk