• Hurbanovo nám. 19/45, 972 01 Bojnice
 • 0911 280 995
 • cems@cems.sk
Riziká a chyby pri implementácií systému manažérstva
obr23
23 marca 2017 - 9:49, by , in Blog, Certifikácia, Normy, Comments off

Základom úspešnej implementácie systému manažérstva kvality v podniku je efektívne zavedenie politiky, cieľov a procesov ktoré formuluje vedenie podniku.  Vedúci pracovníci musia byť stopercentne presvedčení o zmysle projektu implementácie.

Úspech, respektíve neúspech zavedenia systému manažérstva kvality spočíva často v kompatibilite koncepcie kvality s podnikateľskou filozofiou. Keď sa koncepcia kvality buduje podľa požiadaviek normy STN EN ISO 9001 a v súlade s podnikateľskou filozofiou spoločnosti, existujú dobré vyhliadky na pozitívne výsledky zavedenia systému  manažérstva kvality.

 

Riziká a chyby:

 • hneď od začiatku jednania o zavedení systému manažérstva formálny prístup vedenia podniku. Na ilustráciu zopár otázok a názorov:
  • načo nám to bude, my si svoj podnik riadime,
  • to je iba papierovanie,
  • potrebujeme to iba pre výberové konania,
  • chceme to mať zavedené o týždeň – najneskôr o mesiac,
  • dokumentáciu nám vypracujte, my si to zavedieme,
  • my máme vlastný systém riadenia, o systém kvality nech sa stará manažér kvality alebo kontrola kvality produktov,
  • poznáme podniky, ktoré to majú zavedené a nadávajú na to,
  • konzultačnú organizáciu vyberáme hlavne podľa ceny,
 • manažment má subjektívne pohľady, ,,podniková slepota“ pri analyzovaní súčasného stavu podniku,
 • problémy v určovaní správnych metód na analýzu súčasného stavu,
 • nedostatok zdrojov (ľudských, finančných, časových) na správne zavedenie a udržiavanie systému manažérstva,
 • vznik nedôvery a odporu zamestnancov voči systému manažérstva, „alebo toho ISO“ , spôsobeného zvýšenou náročnosťou na evidenciu a hodnotenie,
 • nesprávna identifikácia procesov. Hlavný proces nie je chápaný ako prechod zákazky podnikom,
 • nezavedený alebo formálne zavedený systém neustáleho zlepšovania,
 • riziko nedosiahnutia cieľov implementácie z dôvodu zlého výberu konzultačnej organizácie,
 • nesprávne pochopený a nekvalitne zavedený procesný a zákaznícky princíp,
 • pri vypracovávaní dokumentácie príliš veľká orientácia na detaily s nepochopením požiadaviek normy,
 • pri budovaní systému manažérstva nie sú do interných procesov dostatočne prenesené požiadavky okolia a zainteresovaných strán,
 • po odchode konzultačnej organizácie nikto v podniku systematicky nepracuje s požiadavkami systému manažérstva kvality.

 

Záver:

Manažment podniku musí pochopiť, že systém manažérstva kvality je nástroj na dosiahnutie vízie, politiky a cieľov podniku. Je to jeden z nástrojov riadenia podniku. Len správnou implementáciou a udržiavaním je možné tento nástroj správne denne používať za účelom neustáleho zlepšovania systému, procesov a produktov spoločnosti.

 

PODOBNÉ ČLÁNKY:

Ako zaviesť systém manažérstva do organizácie?

Aký je postup pre získanie certifikátu

Máte systém manažérstva pod kontrolou?

NOVINKY z oblasti systémov manažérstva