• Hurbanovo nám. 19/45, 972 01 Bojnice
  • 0911 280 995
  • cems@cems.sk
Školenia pre nezamestnaných
skolenia

Školenia pre nezamestnaných pomocou projektu RE-PAS

Naším cieľom je robiť efektívne kurzy na vysokej úrovni a zároveň zabezpečiť maximálny komfort pre účastníkov kurzov.  Navyše:

  • Naši lektori majú dlhoročné skúsenosti s auditovaním a implementovaním systémov manažérstva v praxi.
  • Lektori sú držiteľmi medzinárodne uznávaných certifikátov na vykonávanie školení.
  • Kurzy sú orientované na reálne problémy, ktoré vznikajú pri každodennej činnosti v podnikoch.
  • Počas kurzov riešime prípadové štúdie a interaktívne zapájame účastníkov.
  • V cenách kurzov poskytujeme stravovanienadštandardné služby u našich partnerov.
  • Úspešne sme vyškolili viac ako 1200 účastníkov.

Aktuálna ponuka školení pre nezamestnaných:

Dátum Mesto Názov Cena bez DPH
25.09. - 05.10. 2017 Trnava Projektové riadenie 740 €
06.11. - 16.11.2017 Košice Projektové riadenie 740 €
20.11. - 30.11.2017 Bojnice Personálny manažment 460 €

Pre bližšie informácie o kurze prosím kliknite na daný kurz alebo kontaktujte:

Ing. Adrián Kubinec, 0911 280 995, cems@cems.sk

Ing. Denis Barborík, 0903 515 662, cems@cems.sk