• Hurbanovo nám. 19/45, 972 01 Bojnice
  • 0911 280 995
  • cems@cems.sk
Školenia štatistické metódy
skolenia

Štatistické metódy

Naším cieľom je robiť efektívne kurzy na vysokej úrovni a zároveň zabezpečiť maximálny komfort pre účastníkov kurzov.  Navyše:

  • Naši lektori majú dlhoročné skúsenosti s auditovaním a implementovaním systémov manažérstva v praxi.
  • Lektori sú držiteľmi medzinárodne uznávaných certifikátov na vykonávanie školení.
  • Kurzy sú orientované na reálne problémy, ktoré vznikajú pri každodennej činnosti v podnikoch.
  • Počas kurzov riešime prípadové štúdie a interaktívne zapájame účastníkov.
  • V cenách kurzov poskytujeme stravovanienadštandardné služby u našich partnerov.
  • Úspešne sme vyškolili viac ako 3000 účastníkov.

Aktuálna ponuka kurzov – štatistické metódy :

Názov kurzu Dĺžka trvania Cena bez DPH/osoba
Six Sigma tréning 4 dni 520 €
Základy SPC - Štatistické metódy riadenia procesov 2 dni 290 €
Štatistická prebierka 2 dni 290 €
SPC II - Riešenie problémov SPC 2 dni 290 €

 

 

Pre bližšie informácie o kurze prosím kliknite na daný kurz alebo kontaktujte:

Ing. Adrián Kubinec, 0911 280 995, cems@cems.sk

Ing. Denis Barborík, 0903 515 662, cems@cems.sk