• Hurbanovo nám. 19/45, 972 01 Bojnice
  • 0911 280 995
  • cems@cems.sk
STN EN ISO 9001:2016 pripravená na vydanie
sunrise
27 januára 2016 - 10:53, by , in ISO 9001, Normy, Comments off

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR dňa 21.1. 2016 oznámil, že pripravuje vydanie kľúčových noriem systémov manažérstva kvality  podľa normy ISO 9001:2015 a životného prostredia podľa normy ISO 14001:2015.

 

STN EN ISO 9001 Systémy manažérstva kvality.

Požiadavky (ISO 9001: 2015)

 

bude vydaná v termíne od 1. 2. 2016 prekladom do slovenského jazyka. Norma bude obsahovať aj anglický text. Táto norma špecifikuje požiadavky na systém manažérstva kvality.

Všetky požiadavky tejto normy sú všeobecné a určené na aplikáciu v akejkoľvek organizácii bez ohľadu na typ, jej veľkosť alebo poskytované produkty a služby.

 

PRECHOD NA NOVÚ NORMU STN EN ISO 9001:2016 BEZPLATNE – PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE KLIKNITE SEM.

 

STN EN ISO 9000 Systémy manažérstva kvality.

Základy a slovník (ISO 9000: 2015)

 

bude vydaná v termíne od 1. 5. 2016 prekladom do slovenského jazyka. Norma bude obsahovať aj anglický text.

Táto norma špecifikuje základné pojmy a zásady manažérstva kvality. Norma špecifikuje termíny a definície, ktoré sa aplikujú do celého manažérstva kvality a noriem systému manažérstva kvality.

 

STN EN ISO 14001 Systémy manažérstva životného prostredia.

Požiadavky s pokynmi na použitie (ISO 14001: 2015)

 

bude vydaná v termíne od 1. 4. 2016 prekladom do slovenského jazyka. Norma bude obsahovať aj anglický text.

 

 

Záujemcovia si môžu normy zaobstarať za poplatok prostredníctvom služby Portál noriem, alebo v Infocentre ÚNMS SR, Karloveská 63, 840 00 Bratislava 4.

ZDROJ:  www.unms.sk

NOVINKY z oblasti systémov manažérstva