• Hurbanovo nám. 19/45, 972 01 Bojnice
  • 0911 280 995
  • cems@cems.sk
Systémy manažérstva kvality
nove
Certifikácia systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001

Norma ISO 9001 špecifikuje požiadavky na systém manažérstva kvality v organizáciách, ktoré chcú a potrebujú preukázať svoju schopnosť trvale poskytovať produkty v súlade s príslušnými predpismi a požiadavkami zákazníkov, a ktoré sa usilujú o zvyšovanie spokojnosti zákazníka. Základná požiadavka normy ISO 9001 je zaviesť, zdokumentovať, uplatňovať a udržiavať systém manažérstva kvality a neustále ho zlepšovať.

Cieľom certifikácie je deklarovať:

  • Plnenie požiadaviek medzinárodných noriem.
  • Zavedenie systémového a procesného prístupu v riadení spoločnosti.
  • Zavedenie systému neustáleho zlepšovania.

Úžitok pre zákazníka

Zavedenie a certifikácia systému manažérstva kvality pomáha dosahovať dlhodobú prosperitu pre Našich zákazníkov v nasledovných oblastiach:

tabulka_navrh_obraz_2

Pridaná hodnota pre Vás

  • Objektívne zhodnotenie súčasného stavu procesov.
  • Rozšírenie obchodných možností a zvýšenie dôveryhodnosti.
  • Zavedenie trvalého zlepšovania.
  • Odstránenie chaosu a nedostatkov v organizácii a riadení.
  • Správne nastavenie systému kvality.
certifikaty vzor 9001

Certifikát ISO 9001

ISO-9001_znak

Certifikačná známka ISO 9001

9001