• Hurbanovo nám. 19/45, 972 01 Bojnice
 • 0911 280 995
 • cems@cems.sk
Systémy energetického manažérstva
Certifikácia systémov energetického manažérstva podľa normy ISO 50001

Norma ISO 50001 špecifikuje požiadavky na systém energetického manažérstva v organizáciách. Systém energetického manažérstva slúži na riadenie a usmerňovanie organizácie s ohľadom na spotrebu a reguláciu energií. Základná požiadavka normy ISO 50001 je zaviesť, zdokumentovať, uplatňovať a udržiavať systém energetického manažérstva a zaviesť neustále zlepšovanie systému.

Cieľom certifikácie je deklarovať:

 • Preverenie plnenia požiadaviek medzinárodnej normy ISO 50001.
 • Zavedenie systémového a procesného prístupu v riadení energetického hospodárstva spoločnosti.
 • Zavedenie systému neustáleho zlepšovania v oblasti energetiky.

Úžitok pre zákazníka

Zavedenie a certifikácia systému energetického manažérstva vytvára prínosy v nasledovných oblastiach:

tabulka_energetika

Pridaná hodnota pre Vás

 • Oboznámenie vedenia o plnení požiadaviek normy a stave energetického manažérstva.
 • Zistenie slabých miest v oblasti systému energetického manažérstva.
 • Rozšírenie obchodných možností a zvýšenie dôveryhodnosti.
 • Zavedenie trvalého zlepšovania.
 • Správne nastavenie systému energetického manažérstva.
 • Zameriavame na pridávanie konkrétnej ekonomickej hodnoty pre našich zákazníkov.
certifikaty vzor 50001

Certifikát ISO 50001

50001_nalepka

Certifikačná známka ISO 50001

9001