• Hurbanovo nám. 19/45, 972 01 Bojnice
  • 0911 280 995
  • cems@cems.sk
Systémy manažérstva BOZP
bozp_titul
Certifikácia systému manažérstva BOZP podľa normy OHSAS 18001

Norma OHSAS 18001 špecifikuje požiadavky na systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v organizáciách. Norma OHSAS 18001 pomáha organizáciám pripraviť koncepciu a dlhodobé ciele, ktoré zohľadňujú právne a iné požiadavky a informácie o zdravotných a bezpečnostných rizikách. Základná požiadavka normy OHSAS 18001 je zaviesť, zdokumentovať, uplatňovať a udržiavať systém manažérstva BOZP a zaviesť neustále zlepšovanie systému.

Cieľom certifikácie je deklarovať:

  • Preverenie plnenia požiadaviek medzinárodnej normy OHSAS 18001.
  • Zavedenie systémového a procesného prístupu v oblasti BOZP.
  • Zavedenie systému neustáleho zlepšovania v oblasti BOZP.

Úžitok pre zákazníka

Zavedenie a certifikácia systému manažérstva BOZP vytvára predpoklady pre zlepšenie podmienok v nasledovných oblastiach:

tabulka_BOZP

Pridaná hodnota pre Vás

  • Objektívne zhodnotenie súčasného stavu systému manažérstva BOZP.
  • Rozšírenie obchodných možností a zvýšenie dôveryhodnosti.
  • Zavedenie trvalého zlepšovania.
  • Odstránenie chaosu a nedostatkov v oblasti BOZP.

 

Norma OHSAS 18001 prechádza revíziou na normu ISO 45001! Viac informácií sa dočítate na nasledovnom odkaze:

Systém Manažérstva BOZP už čoskoro ako ISO 45001

 

certifikaty vzor 18001

Certifikát OHSAS 18001

OHSAS_znak18001

Certifikačná známka OHSAS 18001

18001