• Hurbanovo nám. 19/45, 972 01 Bojnice
  • 0911 280 995
  • cems@cems.sk
Tag: ISO 14001:2015
ISO 14001:2015
nature
20 januára 2017 - 15:07, by , in Blog, ISO 14001, Normy, Comments off
  Rovnako  ako u normy ISO 9001:2015 jedným z dôvodov novelizácie je požiadavka medzinárodnej organizácie ISO, aby všetky normy boli raz za 5 rokov revidované.   Hlavným dôvodom sú stále rastúce požiadavky spoločností na súlad výrobných a podnikateľských aktivít s ochranou životného prostredia.   Počas prípravy revízie normy  EMS boli zohľadnené odporučenia študijnej skupiny ISO „Budúce výzvy pre EMS“ a do normy boli zahrnuté niektoré problematické témy,...
forest
16 mája 2016 - 9:57, by , in Blog, ISO 14001, Normy, Comments off
Po zdĺhavom procese revízie normy ISO 14001 Vám konečne môžeme predstaviť jej novú verziu aj s kľúčovými vylepšeniami. Do finálnej verzie boli zakomponované aj zmeny, ktoré vyplynuli z výsledkov dotazníkového prieskumu. Ten komisia vykonala v 110 krajinách a získala viac ako 5000 odpovedí.   ISO 14001:2015 je jedinou normou v oblasti ochrany životného prostredia, ktorá spája všetky...
water-splash-1191586-1280x960
28 septembra 2015 - 12:06, by , in ISO 14001, ISO 9001, Normy, Comments off
ISO 9001:2015 dostupná od 23.9.2015   Revízia normy ISO 9001:2015 bola úspešne ukončená. Normu si je možné objednať v anglickej verzií od 23.9. 2015 na stránkach organizácie ISO  alebo kliknite TU. Prechod na novú normu ISO 9001:2015 musia organizácie stihnúť do septembra 2018.   ISO 14001:2015 dostupná od 15.9.2015 Revízia normy ISO 14001:2015 bola úspešne...

NOVINKY z oblasti systémov manažérstva