• Hurbanovo nám. 19/45, 972 01 Bojnice
  • 0911 280 995
  • cems@cems.sk
Tag: ISO 9001:2015
ISO 9001:2015
Blog_suvislost
18 apríla 2017 - 13:38, by , in Blog, ISO 9001, Normy, Comments off
Ako riešiť súvislosti organizácie – ISO 9001:2015, bod normy 4 ?   V prípade, ak ma organizácia vypracovanú príručku kvality podľa normy ISO 9001:2008 nevidíme veľký problém v riešení súvislosti organizácie.   Prečo? V príručke kvality je v úvode časť oboznámenia s organizáciou, v ktorej obvykle  bývajú: základné údaje o organizácií, údaje o produktoch a službách, vízia a poslanie organizácie.   Tieto časti príručky kvality...
lightning-1520877-1280x960_upr
16 februára 2016 - 12:06, by , in ISO 9001, Comments off
Riadenie rizík je sústavná, opakujúca sa činnosť navzájom previazaných aktivít, ktorých cieľom je riadiť potenciálne riziká, teda obmedziť pravdepodobnosť ich výskytu alebo znížiť ich vplyv. Netreba ale zabúdať aj nato, že riziko nastane aj vtedy, ak organizácia neriadi svoje príležitosti a nehľadá nové možnosti uplatnenia sa na trhu.   Jednou z hlavných zmien v novej norme ISO 9001:2015...
water-splash-1191586-1280x960
28 septembra 2015 - 12:06, by , in ISO 14001, ISO 9001, Normy, Comments off
ISO 9001:2015 dostupná od 23.9.2015   Revízia normy ISO 9001:2015 bola úspešne ukončená. Normu si je možné objednať v anglickej verzií od 23.9. 2015 na stránkach organizácie ISO  alebo kliknite TU. Prechod na novú normu ISO 9001:2015 musia organizácie stihnúť do septembra 2018.   ISO 14001:2015 dostupná od 15.9.2015 Revízia normy ISO 14001:2015 bola úspešne...
sunset-3-1366589-1280x960-2zhnw3sox393yo2rqpe4n4
28 apríla 2015 - 17:40, by , in ISO 9001, Normy, Comments off
Každých 5 rokov prebieha preskúmanie noriem ISO. Po preskúmaní normy buď ostanú bez zmeny, niektoré sa úplne zrušia a iné sa začnú upravovať, čaká ich tzv. revízia. Posledná revízia normy ISO 9001 prebehla v roku 2008. Aké povinnosti a zmeny prináša norma ISO 9001:2015? V čom nám pomôže a kto stojí za revíziou normy? Kto pripravuje revíziu: Jedná sa o komisiu...

NOVINKY z oblasti systémov manažérstva