• Hurbanovo nám. 19/45, 972 01 Bojnice
  • 0911 280 995
  • cems@cems.sk
Tag: zákon o odpadoch
zákon o odpadoch
zakon o odpadoch_blog
27 septembra 2017 - 10:05, by , in Blog, ISO 14001, Zákony, Comments off
Zákon o odpadoch – ako sa v zákone o odpadoch z noviel stáva telenovela.   Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch nadobudol účinnosť 1.1.2016 a už tu máme v krátkom období jeho štvrtú novelu, kedy na MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) prebieha vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania štvrtej novely zákona o odpadoch – LP/2017/384...
blog_2
20 januára 2017 - 11:56, by , in Blog, ISO 14001, Zákony, Comments off
  Od 30. 9. 2016 sa Nariadením Komisie (EU) č. 2016/460 menia pravidlá pre nakladanie s odpadovým polystyrénom. Jedná sa o obmedzenie používania látky HBCDD – hexabrómcyklododekánu (retardér – spomalovač horenia). Eliminuje sa  tým vrátenie tejto látky do výrobkového cyklu, napríklad recykláciou polystyrénu. Ide o polystyrén, ktorý sa používa ako izolant v stavebníctve.   Európska komisia (EK) sa od roku 2008 snaží o kroky, ktoré smerujú k zamedzeniu výskytu a rozšíreniu...
ZP_upr-30fl4pk9ecux8o3sza7ls0
7 decembra 2015 - 11:09, by , in ISO 14001, Normy, Zákony, Comments off
Environmentálna politika je hnacou silou pri implementovaní a zlepšovaní systému environmentálneho manažérstva organizácie tak, aby organizácia mohla udržiavať a potencionálne zlepšovať jej environmentálne správanie. Politika má preto odrážať záväzok vrcholového manažmentu na dodržiavanie príslušných právnych požiadaviek a iných požiadaviek, na prevenciu znečisťovania a na sústavné zlepšovanie. ( STN EN ISO 14001) Nový zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov č....

NOVINKY z oblasti systémov manažérstva